Alles dus jij ook bestaat uit atomen
Alles dus jij ook bestaat uit atomen
Alles dus jij ook bestaat uit atomen

Alles dus jij ook bestaat uit atomen

Een atoom is een bouwsteen, net zoals een legoblokje. Kijk maar even om je heen.

In de natuur bestaan er verschillende soorten atomen. Die kun je combineren met elkaar zodat ze een raceauto, een kip of een appel vormen. Alles wat je ziet bestaat uit atomen. Die atomen zijn zo klein dat je ze met het blote oog onmogelijk kunt zien. Toch bestaat er een microscoop waarmee je atomen wel kunt zien. Probeer je even een voorstelling te maken van al het strand in België en Nederland. In één zandkorrel zitten meer atomen dan er zandkorrels zijn op het hele strand. Weet je hoe een atoom is gebouwd? In het midden van het atoom zit de atoomkern. Die bestaat uit protonen die een positieve elektrische lading hebben, en neutron die niet geladen zijn. Rond dat puntje zweven allerlei kleinere stipjes die we elektronen noemen. Elektronen zijn negatief geladen. De positieve en de negatieve lading heffen elkaar op zodat een atoom geen lading heeft en dus neutraal is. Tussen de elektronen zit leegte. Alles wat je ziet bestaat dus uit een atoomkern waar kleine deeltjes omheen zweven.

In kerncentrales worden minuscuul kleine atoomkernen gesplitst. Dat heet kernsplijting. Er komt een massa energie vrij. Die energie noemen we kernenergie.