Aristoteles was de belangrijkste denker die ooit heef geleefd
Aristoteles was de belangrijkste denker die ooit heef geleefd
Aristoteles was de belangrijkste denker die ooit heef geleefd

Aristoteles was de belangrijkste denker die ooit heef geleefd

Aristoteles was een grondlegger van de westerse filosofie.

Aristoteles keek heel goed naar de wereld om hem heen en legde daarmee de basis voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hij kreeg les van Plato en werd later leraar van de heerser Alexander de grote. Aristoteles bestudeerde alle onderwerpen die in het oude Griekenland bekend waren. Waaronder politiek, logica, weerkunde, natuurkunde en godsdienst. Zijn invloed is nog steeds merkbaar in onze manier van denken. Ook de camera obscura die hij uitvond, wordt nog gebruikt. Aristoteles bedacht ook wat het verschil was tussen filosofie en wetenschap. Hij was de eerste die zei dat wetenschap is gebaseerd op nauwkeurige waarnemingen. Aristoteles liet zien dat de aarde rond was door te wijzen op de gebogen schaduw die de aarde op de maan wierp tijdens een maansverduistering.

Aristoteles zag ook dat als hij naar het noorden of zuiden reisde, er nieuwe sterren aan de ene horizon verschenen terwijl andere achter de andere horizon verdwenen. Dat gebeurde zelfs al op korte afstand, wat duidelijk maakte dat de aarde niet plat was. Aristoteles gebruikte zijn waarnemingen om de doorsnede van de aarde te schatten. Maar zijn schatting klopte nog niet erg goed. Aristoteles geloofde dat alles uit vier elementen bestond: aarde, lucht, water en vuur. De hemel bestond uit een vijfde element, dat hij ether noemde.