ARES Griekse oorlogsgod

ARES god oorlog

Ares, een zoon van de oppergod Zeus en zijn echtgenote Hera, was de Griekse oorlogsgod. Hij behoorde tot de twaalf Olympische goden, die samen met Zeus op de berg Olympus verbleven.

Anders dan de strategisch begaafde, intelligente Athena, die zich net als hij vaak met oorlogvoering bezighield, was Ares een draufgänger, een gewelddadige, agressieve figuur die de mensheid weinig goeds bracht. Zijn vader Zeus vertelde hem zelfs een ronduit dat hij hem het meest haatte van alle Olympische goden en hem alleen in zijn nabijheid tolereerde omdat hij een zoon van hemzelf en Hera was.

Ares was niet getrouwd, maar onderhield wel buitenechtelijke verhoudingen. De bekendste daarvan is zijn relatie met Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid, bij wie hij Harmonia (de vrouw van Cadmus) en de tweelingszoons Deimos en Phobos verwekte. Beroemd is het verhaal hoe Aphodrite echtgenoot Hepahaistos lucht kreeg van haar overspel en een onzichtbaar net vervaardigde dat hij boven zijn bed aanbracht. Toen Ares Aphrodite zich daar wilden overgeven aan lichamelijke liefde, raakten ze verstrikt in dit net, waarna Hephaistos hen tot hun schande aan de andere goden toonde.

Ares werd vereerd in de Griekse stadstaat Sparta, waar alles wat verband hield met de oorlogvoering hoog in aanzien stond. Maar ook in de cultuurstad Athene veronachtzaamde men hem niet. De heuvel waar de hoogste Atheense rechtbank zetelde, heette de Areopagus. Volgens een bepaalde mythe had namelijk een zoon van de zeegod Poseidon daar eens Ares sterfelijke dochter Alcippe verkracht. Arres had de misdadiger doodgeslagen en was ter plaatse berecht en vrijgesproken door de raadsvergadering van de goden. Daarom kreeg de heuvel zijn naam.

In de Trojaanse oorlog stond Ares aan de kant van de Trojanen, maar zijn optreden op het slagveld was weinig indrukwekkend. De sterveling Diomedes verwondde hem en joeg hem op de vlucht, en ook in een directe confrontatie met Athena dolf hij het onderspit. Ook de grote held Heracles slaagde er eens in Ares verwondingen toe te brengen.

Mars, de aan Ares gelijkgestelde Romeinse oorlogsgod, had bij de Romeinen een belangrijke betekenis. Hij was de vader van Romulus en Remus, de stichters van de stad Rome. In feite gold hij als medeverantwoordelijk voor het enorme succes van de Romeinen, die dankzij hun perfect georganiseerde legers en hun consequent militaristische instelling hun wereldrijk veroverden. De Romeinen wijdden de Campus Martius, het Marsveld, in het hart van hun stad aan hem. Ook de maand maart is naar Mars genoemd.

Author: Y Comak