ALBERT EINSTEIN BEDACHT DE WISKUNDIG MODEL OM HET UNIVERSUM TE VERKLAREN

Albert Einstein veranderde de manier waarop wetenschappers over tijd en ruimte dachten. Ruimtereizen en kernenergie werden mogelijk. Hij legde ook uit hoe zonlicht in elektrische energie kon worden omgezet.

Albert Einstein 1905

Albert Einstein had een nieuwe en andere manier van denken. Hij ontwikkelde wiskundige modellen en schreef formules. Bovendien maakte hij berekeningen om zijn ideeën te onderzoeken. In 1919 had de Britse wetenschapper Arthur Eddington een lange en gevaarlijke expeditie geleid. Naar het eiland Principe voor de westkust van Afrika, om een totale zonsverduistering te aanschouwen. Want vanaf het eiland kon Eddington overdag tijdens de verduistering foto’s maken van de donkere hemel. En vervolgens Einsteins theorie testen. Als Albert Einstein gelijk had dan zou de enorme zwaartekracht of trekkracht van de zon de tijd en ruimte eromheen verstoren. Waardoor de sterren lijken te begeven. De foto’s die Eddington maakte van de sterrenhemel toonden dit inderdaad aan.

Stel je voor dat de tijd versnelt! Door de relativiteitstheorie van Albert Einstein, E = mc2. Is ons begrip van het universum en tijd volledig veranderd. Want mensen dachten dat de tijd op één tempo verstrijkt. Einstein liet zien dat de tijd sneller of langzamer kan gaan als er snelheid en zwaartekracht in het spel kwamen. Einstein deed nog een grote ontdekking. Wetenschappers zagen licht als een golf die door de ruimte gaat als rimpels op een vijver. Maar Einstein ontdekte dat licht uit deeltjes bestaat. Namelijk als kleine energiepakketjes die fotonen worden genoemd.

Door zijn ideeën werd Einstein erg beroemd. Hij reisde de wereld over en ontmoette beroemdheden. Einstein was jarenlang een pacifist (iemand die tegen de oorlog is). Ook demonstreerde hij voor vrede. En daarbij waarschuwde hij voor het gevaar van atoomwapens. Einstein overleed in 1955. Maar zijn ideeën worden door wetenschappers nog altijd gebruikt om het universum te bestuderen. Op een dag zullen tijdreizen misschien mogelijk zijn dankzij de ideeën van Einstein.

Terug naar HOME

Wikipedia kan je alles vertellen over Albert Einstein.