Albert Einstein bedacht de wiskundig model om het universum te verklaren
Albert Einstein bedacht de wiskundig model om het universum te verklaren

Albert Einstein bedacht de wiskundig model om het universum te verklaren

Albert Einstein veranderde de manier waarop wetenschappers over tijd en ruimte dachten.

Albert Einstein 1905

Albert Einstein
Albert Einstein

Einstein liet zien dat de tijd sneller of langzamer kan gaan als er snelheid en zwaartekracht in het spel kwamen. Einstein deed nog een grote ontdekking. Wetenschappers zagen licht als een golf die door de ruimte gaat als rimpels op een vijver. Maar Einstein ontdekte dat licht uit deeltjes bestaat. Namelijk als kleine energiepakketjes die fotonen worden genoemd. Door zijn ideeën werd Einstein erg beroemd. Hij reisde de wereld over en ontmoette beroemdheden. Einstein was jarenlang een pacifist (iemand die tegen de oorlog is). Ook demonstreerde hij voor vrede. En daarbij waarschuwde hij voor het gevaar van atoomwapens. Einstein overleed in 1955. Maar zijn ideeën worden door wetenschappers nog altijd gebruikt om het universum te bestuderen. Op een dag zullen tijdreizen misschien mogelijk zijn dankzij de ideeën van Einstein.

Wikipedia kan je alles vertellen over Albert Einstein.