Wetenschapweetjes

Tim Berners Lee

Tim Berners Lee

Weinig wetenschappelijke toepassingen hebben ons leven sterker veranderd dan de computer Tim Berners Lee Geboren 1955 Ga 2500 jaar terug […]

Stephen Hawking

stephen-hawking

Stephen Hawking probeerde de quantumtheorie te verenigen met gravitatietheorie Stephen Hawking 1942-2018 Stephen Hawking is een van de belangrijkste, en […]

James Dewey Watson

James Dewey Watson

Hawking probeerde de Quantumtheorie te verenigen met de gravitatietheorie James Dewey Watson Geboren 1928 Een van de belangrijkste ontdekkingen van […]

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin was de miskende hoofdspeler van de genetica Rosalind Franklin 1920-1958 Weinig verhalen in de geschiedenis van de wetenschap […]

Jonas Salk

Jonas Salk

Degene die een vaccin tegen polio kon vinden, was op slag een nationale held Jonas Salk 1914-1995 Halverwege de 19de […]

Alan Turing

Alan Turing

On computable numbers van Turing is het begin van het computertijdperk Alan Turing 1912-1954 Alan Turing, de visionaire wetenschapper wiens […]

William Shockley

William Shockley

De uitvinder van de transistor was in zijn latere leven helaas een controversieel persoon William Shockley 1910-1989 Sinds er omroepinstanties […]

Edward Teller

Edward Teller

Teller was een belangrijke voorstander van de waterstofbom en het ‘Star Wars’-project Edward Teller 1908-2003 Er is weinig dat de […]

Frank Whittle

Frank Whittle

Whittle besefte het belang van een toestel dat met hoge snelheid op grote hoogte kon vliegen Frank Whittle 1907-1996 De […]

Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer

‘Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden’ Robert Oppenheimer 1994-1967 Ik ben de Dood geworden, de vernietiger van […]

Linus Carl Pauling

Linus Carl Pauling

‘Ik wilde de wereld begrijpen!’ Linus Carl Pauling, gevraagd waarom hij wetenschapper is geworden Linus Carl Pauling 1901-1994 Linus Carl […]

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg 1901-1954 Van een deeltje kunnen we alleen de positie of de impuls kennen, niet beide tegelijk De ontwikkeling […]

Enrico Fermi

Enrico Fermi

‘De Italiaanse zeeman,’ zo werd in code doorgegeven, ‘is geland in de nieuwe wereld’ Enrico Fermi 1901-1954 Enrico Fermi was […]

Louis de Broglie

Louis de Broglie

Als golven zich als deeltjes kunnen gedragen, waarom deeltjes dan niet als golven? Louis de Broglie 1892-1987 Louis prins de […]

Sir James Chadwick

Sir James Chadwick

Chadwicks ontdekking van het neutron maakte de ontwikkeling van de atoombom mogelijk Sir James Chadwick 1891-1974 De Engelsman James Chadwick […]

Edwin Hubble

Edwin Hubble

Toen Edwin Hubble de afstand van de sterrenstelsel tot de aarde mat, ontdekte hij dat ze wegvluchten Edwin Hubble 1889-1953 […]

Henry Moseley

Henry Moseley

Jonggestorven in Gallipoli, verdient Moseley een plaats tussen de groten van de wetenschap Henry Moseley 1887-1915 Er waren verschillende toekomstige […]

Niels Bohr

Niels Bohr

Elektronen bestonden alleen in ‘vaste’ banen, waar ze geen energie uitstraalden Niels Bohr 1885-1962 Er zijn niet veel 20ste-eeuwse natuurkundigen […]

Robert Goddard

Robert Goddard

‘Ieder visioen is bespottelijk tot het werkelijkheid wordt’ Robert Goddard 1882-1945 Niet zelden was de droom van gisteren de hoop […]

Alexander Fleming

Alexander Fleming

De ontdekking van penicilline was een combinatie van geluk en wetenschappelijk onderzoek Alexander Fleming 1881-1955 Alexander Fleming leidde een onopvallend […]

Albert Einstein

Albert Einstein

‘Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind’ Albert Einstein 1879-1955 Het invloedrijkste van de drie artikelen die […]

Frederick Soddy

Frederick Soddy

‘Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind’ Frederick Soddy 1877-1956 Misschien was hij niet zo briljant als […]

Guglielmo Marconi

https://www.altoastral.com.br/wp-content/uploads/2016/08/marconi_portrait-750x500.jpg

De radio uitzending over de atlantische oceaan haalde de laatste twijfelaars over Guglielmo Marconi 1874-1937 Sommige mensen doen wonderlijke ontdekkingen […]

De gebroeders Wright

De gebroeders Wright

De gebroeders Wright beseften al snel dat zweefvliegtuigen niet te sturen waren De gebroeders Wright, Wilbur 1867-1912 Orville 1871-1948 De […]

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford

De ontdekking dat atomen eenvoudige uit elkaar konden vallen, was opmerkelijk Ernest Rutherford 1871-1937 Na de ontdekking in 1896, door […]

Marie Curie

Marie Curie

Tot op heden zijn de notitieboekjes van Marie Curie te radioactief om aan te pakken Marie Curie 1867-1934 Los van […]

Thomas Hunt Morgan

Thomas Hunt Morgan

Thomas kweekte de fruitvlieg vanaf 1908, het maakte hem beroemd Thomas Hunt Morgan 1866-1945 De ‘herontdekking’, in 1900, van de […]

Leo Baekeland

Leo Baekeland

Leo Baekeland joeg de Amerikaanse droom na en werd daar rijkelijk voor beloond Leo Baekeland 1863-1944 Leo Baekeland werkte eerst […]

Max Planck

Max Planck

Max Planck ontdekte de wet die de wetenschap zou veranderen bij toeval Max Planck 1858-1947 Wanneer begon de ‘moderne’ tijd […]

Sigmund Freud

Sigmund Freud

‘Droomduiding is de koninklijke weg naar de onbewuste activiteiten van de geest’ Sigmund Freud 1856-1939 Sigmund Freud heeft tot op […]

Sir John Joseph Thomson

Sir John Joseph Thomson

‘Corpuscles ‘, de kleine, negatief geladen deeltjes, werden herdoopt tot ‘elektronen’ Sir John Joseph Thomson 1856-1940 Voor het begin van […]

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Nikola Tesla raakte geïnteresseerd in het idee om elektriciteit draadloos te transporteren Nikola Tesla 1856-1943 Er waren niet veel tijdgenoten […]

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich

Ehrlichs ‘magische kogel’ werd het medicijn tegen ziekten als tuberculose en syfilis Paul Ehrlich 1854-1915 Na het werk van Edward […]

Antoine Henri Becquerel

Antoine Henri Becquerel

Bij onderzoek van röntgenstralen in 1896 ontdekte Becquerel bij toeval de radioactiviteit Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Wilhelm Conrad Röntgens ontdekking […]

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison

‘Tot de mens een grashalm kan namaken, lacht de natuur om “wetenschappelijke” kennis’ Thomas Alva Edison 1847-1931 Thomas Alva Edison, […]

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen

Röntgens X-stralen maakten botten als schaduwen zichtbaar op een scherm Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Tegenwoordig is het gebruik van röntgenstralen, […]

Dmitri Mendelejev

Dmitri Mendelejev

Dmitri Mendelejev , de ontdekker van het periodiek systeem, verloor de Nobelprijs met één stem Dmitri Mendelejev 1834-1907 Dmitri Mendelejev […]

Alfred Nobel

Alfred Nobel

Toen Alfred Nobel zijn fabriek niet mocht herbouwen, zette hij zijn onderzoek voort op een boot Alfred Nobel 1833-1896 Alfred […]

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell

‘De meeste diepgaande en vruchtbaarste ideeën sinds Isaac Newton’ James Clerk Maxwell 1831-1879 De Schotse natuurkundige James Clerk Maxwell verrichtte […]

William Thomson Kelvin

William Thomson Kelvin

De kelvin temperatuurschaal definieert het absolute nulpunt als -273 ⁰C William Thomson Kelvin 1824-1907 De Schot William Thomson was duidelijk […]

Jean Joseph Lenoir

Jean Joseph Lenoir

‘Als ik groot ben, ga ik machines uitvinden, machines die helemaal alleen werken’ Jean Joseph Lenoir 1822-1900 Het is nauwelijks […]

Louis Pasteur

Louis Pasteurs naam is vooral bekend vanwege het door hem ontwikkelde pasteurisatieproces. Hoewel Louis Pasteur scheikundige was, lagen zijn belangrijkste prestaties op medisch gebied en hij wordt door velen gezien als de belangrijkste 19de-eeuwse medische onderzoeker. Zijn faam is vooral gebaseerd op zijn ontwikkeling van een vaccin tegen hondsdolheid. Na de vondst door Edward Jenner (1749-1823) van een vaccin tegen pokken, aan het eind van de 18de eeuw, was er weinig werk meer verricht aan de ontwikkeling van een vergelijkbare behandeling voor andere ziekten. In 1880 slaagde Pasteur er echter in een toevallige gebeurtenis in zijn laboratorium te gebruiken om de ontwikkeling van vaccins een systematische, wetenschappelijke basis te geven. Bacteriën in kippen Een kweek hoendercholerabacteriën was per ongeluk lange tijd onverzorgd gebleven. Toen Pasteur deze bacteriën injecteerde bij kippen, merkte hij op dat ze de ziekte die erdoor wordt veroorzaakt niet of alleen in lichte vorm kregen. Toen hij dezelfde kippen later injecteerde met gezonde bacteriën, overleefden ze, terwijl andere kippen die de eerdere behandeling niet hadden gekregen snel stierven. Pasteur trok een parallel met het werk van Jenner en ging hetzelfde toepassen bij andere ziekten. Hondsdolheid en pasteurisatie In 1882 had hij een succesvol vaccin tegen miltvuur ontwikkeld, een ziekte die zelden mensen trof, maar die hele kudden schapen en runderen kon doden. In 1885 beschikte hij over een vaccin afkomstig uit ruggengraten van geïnfecteerde konijnen - waarmee hij dieren behandelde tegen hondsdolheid. Pasteur overwon zijn aarzeling om het op mensen uit te proberen toen de negenjarige Joseph Meister bij hem werd gebracht. De jongen was een aantal malen gebeten door een dolle hond. Pasteur gaf hem een injectie met het nieuwe vaccin, waarna het kind in leven bleef. Dit succes werd bekend en in het volgende jaar kregen meer dan 2500 . besmette patiënten dezelfde behandeling. Als gevolg daalde het sterftecijfer tot minder dan 1 procent. Pasteurs ontdekking bracht hem niet alleen roem en aanzien, maar had ook als gevolg dat andere wetenschappers op zoek gingen naar vaccins, en voor het eind van de eeuw waren er diverse ontwikkeld. Al eerder was de verspreiding van tuberculose en tyfus verminderd door de toepassing van het pasteurisatieproces. Dat had Pasteur ontwikkeld tijdens zijn bestudering van het gisten van melk en alcohol. Door microscopisch onderzoek en. andere experimenten toonde hij aan dat gisting meer inhield dan alleen een chemisch proces, zoals in die tijd meestal werd gedacht. Hij toonde aan dat de aanwezigheid van micro-organismen nodig is voor gisting. Hij ontdekte ook dat gevaarlijke bacteriën in melk, zoals de veroorzakers van tuberculose en tyfus, vernietigd werden door de vloeistof ongeveer een halfuur te verhitten bij 63 °C. Dit is het pasteurisatieproces en wordt nog steeds toegepast op melk. In dezelfde tijd toonde Pasteur ook afdoende aan dat de generatio spontanea-theorieën, die al eeuwen bestonden, onjuist waren. Hij liet zien dat een gesteriliseerde vloeistof die niet was blootgesteld aan microben in de lucht onaangetast bleef, terwijl de vloeistof bedierf zodra hij ermee in contact kwam. Na 1865 hielp Pasteur de Franse zijde-industrie. Hij onderzocht ziekten die de zijderupsen decimeerden en deed aanbevelingen om ze te voorkomen. Hij droeg in het begin van zijn loopbaan ook bij aan de ontdekking van asymmetrische moleculen in verbindingen. Pasteur gebruikte verder een op de pasteurisatie gelijkende methode om het gistingsproces bij de vervaardiging van wijnen en bieren te verbeteren. Ter nagedachtenis aan Pasteur Toen Pasteur stierf was hij wereldberoemd en de lofprijzingen stroomden binnen. Een dramatisch gebaar volgde een halve eeuw later. De negenjarige jongen Joseph Meister, die door Pasteur was gered van de hondsdolheid, was conciërge geworden van het Institut Pasteur (gesticht in 1888), waar de wetenschapper was begraven. In 1940 bezetten de nazi's Parijs en bevalen ze Meister om Pasteurs graftombe te openen, omdat ze die wilden onderzoeken. Meister verkoos echter zelfmoord boven zijn medewerking aan de grafschennis. 1862 Pasteur publiceert zijn Mémoire sur les corpuscles organisés qui existent dans l'atmosphère ('verhandeling over de georganiseerde deeltjes die in de atmosfeer bestaan'), waarmee een eind komt aan eeuwen discussie over generatio spontanea. 1880 Een toeval leidt tot Pasteurs ontwikkeling van vaccins. 1882 Pasteur produceert een succesvol vaccin tegen miltvuur. 1885 Past met succes zijn hondsdolheidvaccin toe op een negenjarige jongen, Joseph Meister.

Het pasteurisatieproces droeg veel bij aan de verbetering van het gisten van wijn en bier Louis Pasteur 1822-1895 Louis Pasteurs […]

James Joule

James Joule

De ontdekker van de eerste hoofdwet van de thermodynamica was bierbrouwer van beroep James Joule 1818-1920 Tot diep in de […]

Charles Darwin

Charles Darwin

De ontdekker van de eerste hoofdwet van de thermodynamica was bierbrouwer van beroep Charles Darwin 1809-1881 De kiem voor Darwins […]

Michael Faraday

Michael Faraday

Michael Faraday werd door Albert Einstein beschouwd als één van de invloedrijkste natuurkundigen Michael Faraday 1791-1867 Michael Faraday wordt gezien […]

Charles Babbage

Charles Babbage

Zijn apparaat ‘kon beter gebruikt worden om uit te rekenen wanneer het van nut zou zijn’ Charles Babbage 1791-1871 Toen […]

Joseph Gay Lussac

Joseph Gay Lussac

Joseph Gay Lussacs experimenten waren beroemd door het spectaculaire karakter ervan Joseph Gay Lussac 1778-1850 In 1809 ontsnapte de Fransman […]

Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro’s theorie werd, ondanks het cruciale belang, totaal genegeerd tijdens zijn leven Amedeo Avogadro 1776-1856 Stel je voor dat […]

André Marie Ampére

André Marie Ampére

André Marie Ampére, de grondlegger van het elektromagnetisme, had geen gelukkig leven André Marie Ampére 1775-1836 De Deen Hans Christian […]

John Dalton

John Dalton

De atoomtheorie van John Dalton zou de basisprincipes van natuur en scheikunde veranderen John Dalton 1766-1844 Een groot deel van […]

Edward Jenner

Edward Jenner

Pokken was een meedogenloze ziekte, waar één op de vijf geïnfecteerden aan stierf Edward Jenner 1749-1823 De snelle ontwikkeling van […]

Alessandro Volta

Alessandro Volta

Om de stroomsterkte van zijn batterijen te meten, gebruikte Alessandro Volta zijn tong Alessandro Volta 1745-1827 Hoewel de studie van […]

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier, de belangrijkste Franse wetenschapper van zijn tijd, eindigde onder de guillotine Antoine Lavoisier 1743-1794 Hoewel anderen wellicht ook […]

Charles de Coulomb

Charles de Coulomb

Charles de Coulomb meende dat elektriciteit en magnetisme twee aparte ‘fluïdums’waren Charles de Coulomb 1736-1806 Charles Augustin de Coulomb was […]

James Watt

James Watt

De ontwikkeling van de rotatiemotor zorgde voor de mechanisering van de industrie James Watt 1736-1819 James Watt wordt ten onrechte […]

Joseph Priestley

Joseph Priestley

Het wetenschappelijke werk van Priestley hield op na zijn gedwongen vertrek naar de VS Joseph Priestley 1733-1804 Joseph Priestley was […]

Henry Cavendish

Henry Cavendish

Sommige ontdekkingen van Henry Cavendish waren hun tijden een halve eeuw vooruit Henry Cavendish 1731-1810 Hét voorbeeld van de krankzinnige, […]

Joseph Black

Black Joseph

Latente: materie absorbeert warmte terwijl de temperatuur gelijk blijft Joseph Black 1728-1799 Joseph Black werd geboren in Bordeaux als zoon […]

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Behalve zijn vele uitvindingen heeft Benjamin Franklin ook een bibliotheek en een universiteit nagelaten Benjamin Franklin 1706-1790 Benjamin Franklin bezat […]

Daniel Fahrenheit

Daniel Fahrenheit

Daniel Fahrenheit bedacht de kwikthermometer, die voor de doorbraak in temperatuurmeting zorgde Daniel Fahrenheit 1686-1736 Daniel Fahrenheit bracht het grootste […]

Thomas Newcomen

Thomas Newcomen

Thomas Newcomen verschafte de krachtbron voor de industriële revolutie Thomas Newcomen 1663-1729 ls de Industriële Revolutie de wereld heeft veranderd, […]

Edmund Halley

Edmund Halley

Edmund Halley heeft meer gedaan dan het ontdekken van een terugkerend kosmisch verschijnsel Edmund Halley 1656-1742 Vaak wordt een overleden […]

Isaac Newton

Isaac Newton

‘Indien ik verder zag dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond’ Isaac Newton 1642-1727 Het […]

Robert Hooke

Robert Hooke

Robert Hooke beschuldigde Isaac Newton van plagiaat, wat leidde tot een levenslange vete tussen hen Robert Hooke 1635-1703 De Engelsman […]

Antonie van Leeuwenhoek

Antonie van Leeuwenhoek

Hij ontdekte protozoa wanneer zijn uitwerpselen ‘wast losser dan normaal’ waren Antonie van Leeuwenhoek 1632-1723 Moet iemand zich volledig richten […]

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens

Zijn sleutelgedachte over het gedrag van licht ging tegen Isaac Newton in en is lang genegeerd Christiaan Huygens 1629-1695 Christiaan […]

Robert Boyle

Robert Boyle

Wet van Robert Boyle: druk is omgekeerd evenredig met volume bij constante temperatuur Robert Boyle 1627-1691 Robert Boyle, die werd […]

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Op 21-jarige leeftijd had Blaise Pascal in feite het eerste rekenapparaat vervaardigd Blaise Pascal 1623-1662 Een van de voordelen van […]

René Descartes

René Descartes

‘Geef me materie en beweging en ik construeer het heelal’ René Descartes 1596-1650 René Descartes wordt wel beschouwd als de […]

Jan Baptist van Helmont

Jan Baptist van Helmont

Van Helmont introduceerde het woord ‘gas’, naar de Vlaamse uitspraak van ‘chaos’ Jan Baptist van Helmont 1579-1644 Terwijl de natuurkunde, […]

William Harvey

William Harvey

Volgens William Harvey werd het bloed niet opgebruikt, maar circuleerde het steeds opnieuw William Harvey 1578-1657 Johannes Kepler voerde de […]

Galileo Galilei

Galileo Galilei

‘En toch beweegt ze!’ Galilei (over de aarde) nadat hij was gedwongen om zijn heliocentrische visie af te zweren Galileo […]

Francis Bacon

Francis Bacon

Francis Bacon schreeuwde van de daken dat er een nieuwe rationele methode moest komen Francis Bacon 1561-1626 Stelde William Gilbert […]

William Gilbert

William Gilbert

De magnete van Gilbert wordt gezien als een van de eerste wetenschappelijke teksten William Gilbert 1540-1606 William Gilbert wordt dikwijls […]

Andreas Vesalius

Andreas Vesalius

Andreas Vesalius stimuleerde om zelf lichamen te ontleden Andreas Veasalius 1514-1564 Er is moed voor nodig om een algemeen aanvaarde […]

Nicolaas Copernicus

Nicolaas Copernicus

Nicolaas Copernicus gebruikte de kerk letterlijk door de sterren vanaf een klokkentoren waar te nemen Nicolaas Copernicus 1473-1543 Het idee […]

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

De term ‘renaissancemens’ zou speciaal voor Leonardo da Vinci bedacht kunnen zijn Leonardo da Vinci 1452-1519 Het is misschien enigszins […]

Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg

De ontwikkeling die qua wetenschappelijk belang het dichts bij het numerieke stelsel komt Johannes Gutenberg 1400-1468 Johannes Gutenberg werd geboren […]

Al Chwarizmi

Al Chwarizmi

Van de naam ‘Al Chwarizmi’ is het woord ‘algoritme’ afgeleid Al Chwarizmi ca. 786-850 Een van de grootste wetenschappelijke ontwikkelingen […]

Ptolemaeus

Ptolemaeus

Pas 1400 jaar later zou Copernicus het stelsel van Ptolemaeus met succes bestrijden Ptolemaeus 90-168 n.C. Claudius Ptolemaeus’ astronomische en […]

Zhang Heng

Zhang Heng

Hij ontwierp ‘s werelds eerste seismograaf: Di Dong Yi, aardbewegingsinstrument Zhang Heng 78-139 n.C. Vaak krijgt de westerse wetenschap de […]

Hipparchus

Hipparchus

De eerste die de begrippen lengte en breedtegebruikte bij geografische plaatsbepaling Hipparchus ca. 170-125 v.C. Hipparchus heeft veel tijd besteed […]

Archimedes

Archimedes

‘Geef me een standplaats en een hefboom en ik kan de aarde bewegen’ Archimedes ca. 287-212 v.C. Geef mij een […]

Aristoteles

Aristoteles

Aan de ideeën van Aristoteles is lang een welhaast goddelijk gezag toegekend Aristoteles ca. 384-322 v.C. Het natuurkundige en kosmologische […]

Plato

Plato

‘Laat niemand hier binnentreden die niets weet van meetkunde’ Plato ca. 427-347 v.C. Om te begrijpen hoe Plato tot zijn […]

Pythagoras

Pythagoras

‘Alle fysieke zaken, de sterren, het heelal, zijn wiskundig met elkaar verbonden’ Pythagoras ca. 581-497 v.C. Er is maar zeer […]

Anaximander

Anaximander

Anaximander was in feite de ontdekker van het begrip ruimte, een heelal met diepte Anaximander ca. 610-547 v.C. Stel u […]